Beste leden, (ouders/verzorgers van) jeugdleden en cursisten,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering.

Deze zal in verband met de pandemie wederom digitaal plaatsvinden via Teams en gehouden worden op zondag 13 maart 2022, aanvang om 10:00 uur.

Graag ontvangen wij van u een bevestiging van deelname via bestuur@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl  zodat wij u hiervoor de link voor deelname kunnen versturen.

Indien u niet in de gelegenheid bent de vergadering bij te wonen dan stellen wij een afmelding ook op prijs.

Aangezien het vergaderen via digitale weg nu eenmaal anders is verzoeken wij u wel zo veel mogelijk al uw eventuele vragen en/of opmerkingen vooraf aan ons kenbaar te maken, zodat wij daar tijdens de vergadering op kunnen reageren.

Aangezien er binnen het bestuur enige verschuivingen zullen plaatsvinden ontstaan er ook vacatures voor de functie van voorzitter en bestuurslid, voorwaarde is wel dat u meerderjarig en minimaal 1 jaar lid bent van onze vereniging. Mocht dit niet zo zijn kunt u zich altijd aanmelden als lid van een commissie of werkgroep.

Mocht u interesse hebben of verdere vragen hierover hebben, neemt u dan contact op met het bestuur via mail bestuur@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Bert Vinke

Secretaris