Licentie Zwem-ABC

De overgang naar Licentie Zwem ABC
De Helvoetse Reddingsbrigade is bezig met de omschakeling van Erkend Opleidings- en Exameninstituut Nationale Zwemdiploma’s naar een voorwaardige licentie voor het geven en afnemen van het Zwem-ABC.
Wanneer de Helvoetse Reddingsbrigade het Zwem-ABC wil blijven afnemen, is de Licentie Zwem-ABC verplicht. Hierbij wordt gecontroleerd of kwaliteit van zwemonderwijs, examinering en veiligheid voldoende is. Jaarlijks worden wij hierop gecontroleerd. Wanneer wij als brigade blijven voldoen aan de kwaliteitsstandaard van Nationaal Platform Zwembaden|NRZ ontvangen wij jaarlijks de vernieuwde licentie.
In 2015 is de overgang ingezet en wij streven er naar om december 2017 in het bezit te zijn van de Licentie Zwem-ABC.

Waarborging kwaliteit
Door middel van de Licentie Zwem-ABC wordt de kwaliteit van het zwemonderwijs en de examinering van de kandidaten gewaarborgd. De Licentie Zwem-ABC geeft aan dat de Helveotse Reddingsbrigade handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche Nationaal Platform Zwembaden|NRZ.
Het in bezit zijn van de licentie wil zeggen dat:
– De zwemlesgevende is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
– De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
– De zwemlesgevende voldoende is opgeleid.
– Er een zwemlesplan is.
– Ouders zicht hebben op de vorderingen van het kind tijdens de zwemles.
– Er een ongevallenregistratie is.
– Er een klachtenprocedure is.
– Bij elk moment van diploma zwemmen een examinator met licentie aanwezig is.

Wat controleert Nationaal Platform Zwembaden|NRZ?
Er zijn verschillende controlemomenten die het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ uitvoert. Als eerste is er een entree audit (een kritisch onderzoek naar bedrijfsvoering). Hierbij moeten wij voldoen aan alle criteria van het Handboek Licentie Zwem-ABC. Daarnaast heeft de examinator een speciale toets met goed resultaat afgelegd. Deze examinator is tijdens het diplomazwemmen aanwezig.
Ook wordt jaarlijks een digitale audit afgenomen door Nationaal Platform Zwembaden|NRZ. Nationaal Platform Zwembaden|NRZ neemt daarnaast steekproeven af waarbij de kwaliteit gecontroleerd wordt.
Tot slot is er periodiek een gedelegeerde namens Nationaal Platform Zwembaden|NRZ aanwezig bij het diplomazwemmen.

Hoe kunt u zelf controleren?
U kunt controleren of de brigade een origineel diploma uitgeeft door te onderzoeken of er op de voorzijde van het diploma een zilverkleurig hologram te zien is. Dit hologram is ingevoerd sinds 2011 en vindt u rechts onderop het diploma. Bovendien heeft ieder diploma een uniek nummer dat links bovenin op de achterzijde te vinden is.


Landelijk Telefonisch Meldpunt
De Helvoetse Reddingsbrigade streeft, net als Nationaal Platvorm Zwembaden|NRZ, naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten. Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is een van de manieren om dit te voorkomen en bestrijden.
Bij het Landelijk Telefonisch Meldpunt kan iedereen vertrouwelijk praten met deskundigen. Het meldpunt is er voor zowel ouders, verzorgen, professionals als leden zelf.
Het vertrouwenspunt is er voor kort en éénmalig advies. De deskundige biedt een luisterend oor en kan eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Een vertrouwenspersoon kan begeleiding bieden aan de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en volstrekt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en gaat met de beschuldigde, zwemorganisatie of de aangever op zoek naar een oplossing.

Bereikbaarheid
Via NOC*NSF is het Vertrouwenspunt Sport beschikbaar onder het telefoonnummer 0900 202 5590. Op maandag tot en met vrijdag is het meldpunt bereikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur.

Meer informatie
Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl.


Eisen Diploma A, B en C
www.allesoverzwemles.nl/diploma-A
www.allesoverzwemles.nl/diploma-B
www.allesoverzwemles.nl/diploma-C