Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de doelstellingen, de ledenvergadering, de verkiezingen van bestuursleden e.d. Ook de rechten en plichten van leden staan hier in.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog wat verder in detail zijn vastgelegd. De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging kunnen op verzoek worden opgevraagd bij de secretaris.