Ik steun de Helvoetse Reddingsbrigade!

U kunt de Helvoetse Reddingsbrigade financieel steunen door een donatie te doen. U kunt dit doen via Ideal (formulier hiernaast) of op rekeningnummer NL70 INGB 0003 5896 03 “Helvoetse Reddingsbrigade” onder vermelding van ‘Donatie’ en uw NAW-gegevens.

Ook kunt u lid worden van de club van 50 welke de Helvoetse Reddingsbrigade een warm hart toe draagt. De club van 50 is een vorm van sponsoring waarbij het ook voor particulieren (natuurlijke personen) mogelijk is om de vereniging financieel te ondersteunen, eventueel zonder lid te zijn van de Helvoetse Reddingsbrigade. Een lidmaatschap van de “Club van 50” kent andere voorwaarden dan bij sponsoring. Het voornaamste verschil is dat een sponsor niet wordt betrokken bij de bestemming van de financiële middelen die zij inbrengen. Bij de “Club van 50” is dat wel het geval. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de club  van 50.

Bedrag