Ledenadministratie

Wil je je aanmelden of afmelden bij de Helvoetse Reddingsbrigade, dan kun je dit doen bij de ledenadministratie.

Om je aan te melden als lid van de Helvoetse Reddingsbrigade moet je een inschrijfformulier invullen. Dit formulier kun je online invullen op onze website.

Contributie

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Bij het niet verlenen van een automatische incasso is gedurende het eerste seizoen van het lidmaatschap, de totale contributie ineens verschuldigd. De jaren daarna dient de contributie per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan. Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door een van de ouders/verzorgers mede te laten ondertekenen.

Elementair zwemmen (A-B-C diploma)

Inschrijfgeld: € 10,00 (eenmalig na oproep om te komen zwemmen).
Contributie: € 20,00 per maand.

Zwemmend Redden

Inschrijfgeld: € 10,00 (eenmalig na oproep om te komen zwemmen).
Contributie: € 8,00 per maand.

Gezinslidmaatschap

Het gezinslidmaatschap geldt vanaf 3 gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres en na het behalen van het A-B-C diploma.

Contributie: € 20,00 per maand

Wanneer toch een betalingsachterstand optreedt, zullen wij het betreffende lid hieraan eerst herinneren. Mocht betaling dan alsnog uitblijven, dan zal bij leden met een betalingsachterstand van meer dan twee termijnen een sanctie worden opgelegd in de vorm van een toegangsverbod. Hierbij blijft de betalingsverplichting bestaan. Het bestuur zal hierover per geval een individuele beslissing nemen.

Bij afmelding als lid zal de ledenadministratie altijd eerst bij de penningmeester nagaan of er aan alle financiële verplichtingen is voldaan.