Varend Redden

Varend Redden

De bewakingsploeg (voor leden vanaf 15 jaar en in opleiding voor een reddingsdiploma) draait van mei tot en met september, elk weekend dienst om de veiligheid op en om het Haringvliet te waarborgen.
In de maanden juli en augustus zijn we alle dagen aanwezig op onze strandpost. (Doordeweeks)

Er worden vaste posten bemand, onder andere bij de Haringvlietdam en aan de Koopvaardijhaven.
Met verschillende boten, waaronder drie snelle boten en een vlet, wordt op het
Haringvliet preventief toezicht gehouden..
In het hoogseizoen, worden er tevens strandpatrouilles gelopen en verlenen wij EHBO.

We werken mee aan redding- en zoekacties op het Haringvliet, soms in samenwerking
met de brandweerzusterbrigades of KNRM.
Hiervoor zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar via ons alarmnummer 0181-310003 of 112.
Bovendien wordt de reddingsbrigade regelmatig gevraagd om met een of meerdere boten een evenement te bewaken.
Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijks terugkerende intocht van St. Nicolaas, zeilwedstrijden
(zoals Ronde Tiengemeten), haven-evenementen, etc…

Het bewakingsgebied van de H.R.B. strekt zich uit van de Haringvlietdam tot
de Hoornse Hoofden en in geval van calamiteiten tot aan de Haringvlietbrug.

Bij overstromingen kan de Reddingsbrigade worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening. Reddingsbrigade Nederland heeft hiervoor een formele taak t.a.v. evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen, waarvoor zij met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst heeft gesloten. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 75 continu parate en 15 reserve reddingseenheden gestationeerd, speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden, de Nationale Reddingsvloot.

Eén reddingseenheid bestaat uit een vaartuig op een wegtrailer inclusief motor en inventaris. Per eenheid is er een opgeleide bemanning van 4 mensen beschikbaar (+ 2 ploegen voor aflossing). De bemanning is opgeleid en geoefend en beschikt over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

De vloot is evenredig verspreid over Nederland waarbij gekeken is naar risicospreiding. Deze eenheden zijn in geval van een overstromingsdreiging inzetbaar. Vanuit het Landelijk Bureau wordt er allereerst een vooralarm uitgegeven. De eenheden staan dan de komende 24 uur paraat om na feitelijke alarmering binnen één uur uit te rukken naar de  plaats incident.

De bemanning van deze vaartuigen staat 365 dagen per jaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur klaar.

Reddingsbrigade Nederland beheert het materiaal en organiseert, naast diverse regionale oefeningen, ook jaarlijks een grootschalige multidisciplinaire oefening waardoor de vrijwilligers van de reddingsbrigades vakbekwaam blijven in hulpverlening en communicatie tijdens crisissituaties. Ten tijde van grootschalige inzet en rampen wordt met hulpverleningsdiensten zoals de brandweer, politie, GHOR, defensie, rode kruis en KNRM samengewerkt.

Naast inzet bij overstromingen zijn dezelfde eenheden inzetbaar voor dagelijkse toezichts- en hulpverleningstaken en inzet bij lokale en regionale incidenten.

Om te zorgen dat in het bewakingsseizoen ons materiaal in opperste staat van paraatheid is, wordt er in de winterperiode onderhoud gepleegd aan de diverse materialen.
Dit gebeurd voornamelijk door de leden van de bewakingsploeg.

Regelmatig worden er opleidingen verzorgd, om het niveau van de vaartechnieken, oriëntatie en
omgang met communicatiemiddelen op peil te houden.
Deze opleidingen worden afgesloten met een officieel examen.

Waterhulpverlening

De BEROEPSOPLEIDING van Reddingsbrigade Nederland.

Reddingsbrigade Nederland heeft een beroepsopleiding neergezet volgens wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de internationale normeringen van de ILS.

De opleidingen zijn:

 • Junior Lifeguard, niveau 2
 • Lifeguard, niveau 3
  • Aanvullend;
   • Specialisatie Schipper (niveau 3)
   • Specialisatie Reddingsbrigade chauffeur
 • Senior Lifeguard, niveau 4
  • Aanvullend;
   • Specialisatie schipper (niveau 4)
 • Officier van Dienst Reddingsbrigade, niveau 5

In de diplomalijn wordt nog onderscheid gemaakt in de differentaties:

 • Pool
 • Open Water
 • Beach

Volgende cursussen zijn nog te volgen voor leden van de bewakingsploeg:

 • Vaarbewijs deel 1
 • Vaarbewijs deel 2
 • Marifoon Bedieningscertificaat
 • EHBO