Beste leden, (ouders van) jeugdleden en cursisten,

het bestuur van de Helvoetse Reddingsbrigade nodigt u hierbij van harte uit om de 50e Algemene Ledenvergadering bij te wonen, deze zal gehouden worden in Sport- en vergadercentrum de Eendraght op zondag 8 maart 2020 om 14:30 uur.

De jaarverslagen en notulen van de ALV 2019 vind u vanaf 1 maart achter de login op deze website.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 8 maart!

namens het bestuur,

Bert Vinke

Secretaris