Een kind gaat op zwemles. Maar waar? Er wordt op verschillende manieren les gegeven. Het eindpunt is duidelijk: De Nationale Norm Zwemveiligheid. Er zijn meerdere manieren (lees: zwemlesmethodes) om bij dit eindpunt te komen. Hoe weet je of een zwemlesmethode bij een kind past? De nieuwe animatie van het kennisproject NL Zwemveilig helpt je hierbij. Dan weet je uit welke onderdelen een zwemlesmethode bestaat en waar je op kunt letten bij het vergelijken van methodes. Zo kunnen lesmethodes verschillen wat betreft de volgorde waarin vaardigheden worden geleerd, materiaal dat wordt gebruikt, omgangsvormen en organisatorische aspecten (groepsgrootte, lesfrequentie etc.).

In 2018 heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid vanuit het kennisproject NL Zwemveilig onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van ouders met zwemlessen en hoe ze denken over zwemveiligheid. De belangrijkste conclusie was dat er op het gebied van bewustwording over zwemlessen en zwemveiligheid bij ouders nog belangrijke stappen te zetten zijn.

De onderzoeksresultaten lieten zien dat de keuze van ouders voor een zwemlesaanbieder met name wordt bepaald door de afstand en het beschikbare tijdstip en/of de beschikbare dag. In het kader van zwemveiligheid vindt de Nationale Raad Zwemveiligheid het belangrijk dat ouders de volgende overwegingen meer voorop gaan stellen:

  • er is sprake van een bij de ouder en het kind passende zwemlesmethode -> bekijk de bovenstaande animatie;
  • er wordt gewerkt met gediplomeerde zwemonderwijzers met verklaring omtrent gedrag (VOG) -> zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s voldoen daaraan;
  • de zwemlesaanbieder voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid -> check dit op allesoverzwemles.nl/zwemleslocator.

In het onderzoek viel ook op dat ruim een kwart van de ouders die een kind op zwemles heeft of had weleens is overgestapt naar een andere zwemlesaanbieder, omdat hij of zij ontevreden was over de manier van zwemles geven of de kwaliteit van de zwemles. Door als ouder bewust te kiezen voor een passende zwemlesaanbieder die voldoet aan landelijke kwaliteitscriteria worden teleurstellingen voorkomen, leert je kind met plezier te zwemmen en weet je dat veiligheid en kwaliteit geborgd zijn.

Bron: https://www.nlzwemveilig.nl/blogs/2019/04/zwemlesmethodes-maak-de-juiste-keuze/