Met het komende watersportseizoen voor de deur wordt het weer tijd om onze vaartuigen gereed te maken. Zo moet onze EHBO-strandpost opgeknapt en reddingsvlet opnieuw geschuurd en gelakt worden en moeten onze andere boten schoongemaakt en gepoetst worden. Kortom, handen uit de mouwen, alle hens aan dek!

Opknappen EHBO-strandpost

voor het toezicht houden op het Quackstrand aan het Haringvliet beheert de stichting Stad aan Veilig Water een strandpost die gebruikt wordt voor EHBO en uitkijkpost van reddingsbrigade. Deze post is in 2007 geplaatst en heeft enig onderhoud nodig om deze operationeel te houden. Zo hebben we te kampen met enkele lekkages, zowel in het dak als in de wand en moet hiervoor de dakbedekking en een raamkozijn vernieuwd worden.

Renovatie van onze reddingsvlet

onze reddingsvlet die we gebruiken voor het opleiden van onze jeugdleden èn uiteraard voor het preventieve en repressieve doeleinden moet deze winterperiode gerenoveerd worden. Zo moeten kleine beschadigingen aan het polyester en houtwerk hersteld worden en moet alles opnieuw geverfd en gelakt worden. Daarbij moet ook de buitenzijde opnieuw beplakt worden met striping en de roepnummers.

Resultaat

Met deze dag hopen wij met de hulp van vrijwilligers onze posten en vaartuigen weer inzetbaar te hebben om in geval van nood hulp te kunnen verlenen aan onze medemens. Alle hulp is welkom en wij zorgen voor koffie/thee en gebak!

Bijzonderheden

In verband met schuur- en verfwerk is het verstandig kleding aan te doen die vies mag worden, ook een warme trui is handig want veel van de werkzaamheden zullen in de buitenlucht plaatsvinden.

Aanmelden?

voor het renoveren van onze reddingsvlet: Klik hier!

voor het opknappen van onze EHBO- strandpost: Klik hier!