Beste leden, (ouders van) jeugdleden en cursisten,

het bestuur van de Helvoetse Reddingsbrigade nodigt u hierbij van harte uit om de 48e Algemene Ledenvergadering bij te wonen, deze zal gehouden worden in Sport- en vergadercentrum de Eendraght op zondag 4 maart 2017 om 14:30 uur.

De jaarverslagen en notulen van de ALV 2017 vind u vanaf 26 februari achter de login op deze website.

wij hopen u allen te mogen begroeten op 4 maart!